Nawoz - do borowek - Ziemovit

Przejdź do treści
NAWÓZ
DO BORÓWEK

Obniża pH podłoża, zapewniając odpowiednią kwasowość gleby dla borówki

Podnosi odporność borówki na choroby grzybowe i suszę

Zapewnia obfite owocowanie

Zbilansowany skład nawozu wspomaga wzrost i rozwój borówki
OPIS
ZIEMOVIT Nawóz do borówek jest wieloskładnikowym, mineralnym nawozem doglebowym, przeznaczonym do zasilania krzewów borówki amerykańskiej w pierwszym roku i w dalszych latach uprawy. Szczególną zaletą nawozu do borówek jest zdolność zakwaszania gleby, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża. Rośliny uprawiane w podłożu o zbyt wysokim odczynie charakteryzują się małymi przyrostami oraz przedwczesnym żółknięciem i opadaniem liści. Stosowanie nawozu zwiększa owocowanie krzewów.

Dostępne opakowania: 1 kg 2,5 kg
ZASTOSOWANIE
Nawożenie borówek
DAWKOWANIE
  • Przy sadzeniu roślin 20–40 g/ roślinę.

  • Nawożenie roślin rosnących najlepiej wykonać trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym. Jednorazowa dawka nawozu 20–35 g/krzew zależnie od jego wielkości
PARAMETRY PRODUKTU
NAWÓZ WE, TYP: NPK 9,5 : 5 : 10, Mg, S 5 : 27

z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)
PORADY PRAKTYCZNE
W przypadku rozsypania zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Powstały roztwór zużyć do nawożenia. Nie spożywać. W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu – przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Przestrzegać zasad higieny.
SKŁAD
azot całkowity (N) w formie amonowej

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów
tlenek magnezu (MgO) całkowity

trójtlenek siarki (SO3) całkowity

bor (B) całkowity w postaci kwasu borowego

miedź (Cu) całkowita w postaci siarczanów
mangan (Mn) całkowity w postaci siarczanów

molibden (Mo) całkowity w postaci soli amonowej

cynk (Zn) całkowity w postaci siarczanów
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
Wróć do spisu treści